KU.BE søger projektleder med eget firma til 'På kanten af kulturen'
Er det din virksomhed, der kan drive projektet gennem de næste tre år?

KU.BE er drivkraft på projektet 'På kanten af kulturen', der skal klæde danske kulturhuse på til at rumme unge, som ikke normalt kommer i kulturhusene. Projektet med en samlet fondsbevilling på 2,65 mio. kr. igangsættes i maj/juni 2018 og løber frem til 2021.

Vi søger snarest muligt en erfaren projektleder, der under konsulentlignende forhold kan drive projektet som freelancer/enmandsvirksomhed gennem de næste tre år.

Der er til projektledelsen afsat en årlig økonomisk budgetramme på 350.000 kr. inkl. moms. Derudover er der i det samlede projektbudget indtænkt en projektassistent.

”På kanten af kulturen”-projektet skal udvikle metoder til at inkludere unge, der ikke normalt kommer i landets kulturhuse, i nye, konstruktive fællesskaber. Idræt og bevægelse er de bærende elementer i projektet, som KU.BE udvikler i nært samarbejde med Idrætsprojektet, SSP København og de lokale boligområder. (Et uddrag af projektets fondsansøgning kan læses her).

Som konsulent med ansvar for projektledelsen er du et struktureret, udadvendt energibundt, der har masser af projektledererfaring, kan arbejde fleksibelt, brænder for at udvikle oplevelser for og med unge og kan navigere i spændingsfeltet mellem bevægelse/fysisk træning og kulturverdenen.

Du har stærke kompetencer i forhold til procesfacilitering, deltagerinvolvering, undersøgelsesdesign samt arbejde med større fondsprojekter. Du har erfaring med inddragende ungearbejde, har en pragmatisk og samarbejdsorienteret tilgang til opgaveløsningen samt evnen til at bevare overblikket, når der er tryk på.

Ny viden til hele landet
Der eksisterer næsten ingen forskning eller metode i forhold til inklusion og rummelighed i kulturhuse - endnu. 'På kanten af kulturen' vil bidrage med ny viden inden for et underprioriteret felt, og erfaringerne fra projektet vil efterfølgende blive brugt af andre kulturhuse over hele landet.

Som projektleder er du ansvarlig for at koordinere samarbejdet mellem KU.BE, Idrætsprojektet, SSP København, KAB og KHID (Kulturhusene i Danmark) samt facilitere workshops, indsamle data og lede udviklingen af de konkrete værktøjer (såsom templates og manualer), der efterfølgende vil kunne bruges af landets øvrige kulturhuse.

I 2018 (fase 1) vil projektets fokus være på de enkelte unge, og hvordan vi får dem til at komme i kulturhuset og indgå i fællesskabet. I 2019 (fase 2) er der fokus på de pædagogiske værktøjer og metoder, vi skal bringe i spil, samt at udvide kulturhusets rummelighed. Og i 2019 (fase 3) er der fokus på at færdiggøre metodeudviklingen og udbrede den oparbejdede viden og de udviklede værktøjer.


Dine opgaver vil bl.a. være: 

  • Organisering og operationalisering af projektet/projektbeskrivelsen i samråd med interessenterne
  • Budgetstyring/opfølgning i samråd med intern økonomimedarbejder
  • Skabelse af synlighed ift. projektet både lokalt, regionalt og landsdækkende
  • Opfølgning/sikring af milepæle og afrapportering til interessenter og fond
  • Sparring/coaching af medarbejdere/instruktører og koordinering af aktiviteter


Er det din virksomhed, vi søger?
Hvis du ser et match mellem din virksomhed og projektet, så send en ansøgning med en kort beskrivelse af dig selv, dine kompetencer/din virksomheds kompetencer og erfaringer/CV (max 2 sider) til KU.BE’s leder & projektudvikler Christian Rottbøll på chro02@frederiksberg.dk senest 1. maj 2018. Et uddrag af projektets fondsansøgning kan læses her. Spørgsmål til projektet kan besvares af Rottbøll på tlf. 2898 0112.

Vi vil invitere et mindre udvalg af de bedst egnede kandidater til en samtale om ansøgningen og om indgangsvinklen til opgavens håndtering som grundlag for vores endelige valg af projektlederen, der ligeledes vil bero på et skriftligt oplæg.