Vil du være med til at gøre Flintholm til en mere levende bydel?
Som kom og bliv en del af Byrumsambassaden!

Byrumsambassaden er et projekt, som skal udvikle byrummet på Frederiksberg omkring Lindevangsparken og Solbjerg Have.

Vi skal skabe flere sprudlende byrum, hvor folk kan mødes på kryds og tværs, og hvor beboerne selv danner og udvikler fællesskaber på tværs af alder og sociale tilhørsforhold.

Vi har brug for frivillige til vores styregruppe. Kom og vær med!

Du får praktisk erfaring med 

  • byudvikling i praksis
  • projekter med rig mulighed for at påvirke og få indflydelse
  • udvikling, planlægning og facilitering af events
  • ejerskab, iværksættelse og koordinering af egne projekter/events
  • samskabelse og borgerinddragende processer
  • arbejde med en bred vifte af forskellige aktører

Hvis du er interesseret, så send en mail til vores frivilligkoordinator Ditte på dica01@frederiksberg.dk med et par linjer om dig selv og din motivation for at blive en del af Byrumsambassaden.

Kræfterne bag Byrumsambassaden er kultur- og bevægelseshuset KU.BE samt samarbejdspartnere fra lokalområdet.