KU.BE - en røgfri arbejdsplads
KU.BE er pr. 1. januar 2020 blevet en røgfri matrikel og en røgfri arbejdsplads.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har besluttet at indføre ny rygepolitik pr. 1. januar 2020. Politikken hedder ”Røgfri generation” og omfatter alle kommunale og selvejende institutioner på Frederiksberg, hvor mere end 30 procent af målgruppen er børn og unge. 

Røgfri matrikel
Den nye rygepolitik fastslår, at de berørte institutioner skal indføre røgfri arbejdsdag. Det betyder, at ingen medarbejdere må ryge i løbet af arbejdsdagen, hverken på eller uden for institutionen. Institutionerne skal desuden have røgfri matrikel, hvilket vil sige, at der ikke må anvendes tobak, herunder snus, skrå eller e-cigaretter på institutionens matrikel. 

Røgfri arbejdsdag er et middel til at forebygge rygestart blandt børn og unge. I Frederiksberg Kommune er det én af flere indsatser i en handleplan, der skal sikre den første røgfri generation af børn i 2030. 

Mere end 20 kommuner i Danmark har indført røgfri arbejdsdag, fordi de ansatte på grund af deres jobfunktion er rollemodeller for børn og unge.