Journalist og foredragsholder Henning Frandsen fortæller om sin farmors og andre kvinders historie i første halvdel af 1900-tallet. "De faldne kvinder" havnede på samfundets bund, og det er en tid som vi ikke kan forestille os.

Med udgangspunkt i sin egen farmors liv, fortæller Henning Frandsen om livet på samfundets bund. Enlige mødre, som fødte deres børn i dølgsmål og kvinder som fik fjernet deres foster hos en kvaksalver. Forholdene ændrede sig for kvindernes kamp og synet på kvinder et stykke inde i 1900-tallet, og det blev efterhånden accepteret at være enlig mor. Foragten gik over til accept.

Vi åbner dørene kl. 14, og der kan købes en kop kaffe.

Type
Foredrag
Dato og Tidspunkt
19. februar 2020Kl. 14:00